Kersten Experts BV

Kersten Experts bv | Nautisch schade-experts

Al meer dan 35 jaar is Kersten Experts BV werkzaam in het beoordelen van schades aan en door pleziervaartuigen. Buiten het schade-expertisewerk, kan Kersten Experts worden geconsulteerd voor waardetaxaties (ook woonarken), contra-expertises, second opinions, arbitrages, hulpverleningen en werktuigbouwkundige (technische) expertises.

Kersten Experts staat garant voor deskundigheid en levert een complete, snelle en veelzijdige service op het gebied van expertiswerk met een landelijke dekking. Een objectieve schadevaststelling is een van de voorwaarden voor een goede schadebehandeling. Dat Kersten Experts veelal namens de verzekering van „het schip” optreedt is voor u als eigenaar een voordeel. U bent verzekerd van een objectieve en kundige expertise.

Alle experts zijn al vele jaren fervent watersporter en weten hoe het er op het water aan toe gaat. Bij Kersten Experts is de pleziervaart „core business”. Schade is niet (altijd) te voorkomen, maar als het dan toch plaatsvindt moet u op deskundigheid en integriteit kunnen rekenen, met Kersten Experts bent u hier van verzekerd.

Onze experts zijn uw gesprekspartner en weten hoe te handelen bij schade. Met de reparateur wordt de beste wijze van reparatie en/of vervanging besproken. Hierbij spelen kosten uiteraard een rol, maar bovenal de deugdelijkheid van de uit te voeren werkzaamheden. Schade-expertise voor pleziervaartuigen is een specialisme, voor Kersten Experts is het dagelijks werk.

NIVRE Register-Experts
NVEP Qualified Yachts Surveyors